Ang Simula ng Kasaysayan ng RomaThis is a featured page

Intrudoksyon:
Ang Republika ng mga Romano ay nagbigay kontribusyon sa larangan ng Pulikita sa buong mundo. Ito ay isang simula ng makabagong sibilisasyon sa naiiba sa mga sibilisasyon ng Mesopotamia, Ehipto, Aztec, at ibapang sibilisasyon na nauna.
Katawan: Nagsimula ang lahat kay Remus at Romulus na sinasabing nag tatag ng Sibilisasyon ng Romano sa tabi ng Ilog Tiber sa Tangway ng Italya. Ayon kay Plutarch at Livy si Romulus ang nag silbing kauna-unahang hari nito.
Sinakop nila ang kaharian ng Etruscans, Gauls, Greyego at nabuo ang Repulika ng Romano. lahat na nasakop na lupain ay ginawang pagaari at ang mga mamamayan roon ay ginawang mga kasapi ng pamahalaan.
Binubuo ang pamahalaan ng Senate, Consuls, at Praetors. Sila ay itinalaga ng mga tao upang mamahala sa Republika. Sa panahon ng problemang Militar, namimili sila ng isang diktador na mamumuno sa loob ng anim na buwan.
Pagkalipas ng anim na buwan at natapos na rin ang problema ay ibabalik ang constitutional government ng Roma.
Masasabing isang aksidente ang pagiging Emperyo ang Republika nang tulungan nila ng Sicily laban sa Chartage na Tinawag na Mga Digmaag Punic. Ito ay nag simula nuong 264 hangang146 BK at masasabing ang pinaka mahapabang digmaan sa kasaysayan ng Matandang Panahon.
Pag katapos ng mga digmaang Punic ay napalitan ng Militar na pamamahala ang dating Republikang pamahalaan. Naging maluho at iniwan ang dating simpleng buhay na nagsasaka lang sa sakahan.
Dahil sa pag aaway ng Senado ay nabuo at naitatag ang Unang Triumvitrate na kinabibilangan ng Julius Ceazar, Pomey the Great at Marcus Crasus. Ngunit sila mismo ay hindi nag kasundo-sundo at ang patayan din.
Nang mabuwang ang Unag Triamvirate ay nabuo ang ikalawa nakinabibilangan nina Octavian (Augstus Ceasar), Marcus Lepidus at Anthony. Sumama si Mark Anthony ka Cleopatra VII at nag karoon ng anak. Datapwat, si Anthony ay kasal sa kapatid ni Octavius kaya pinaslang nito ang buhay ni Anthony at sumunod namang nag pakamatay si Cleopatra. At Sumiklab ang digmaan ng Senado.
Nag retiro si Marcus Lepidus sa Katungkulan at naiwan si Octavian na iprinoklama ang sarili na kauna-unahang Emperador ng Emperyong Romano, at tinawag siyang Augusts Ceasar.
Konklusyon: Kung hindi tinulung ng Republika ang Sicily laban sa mga Charthaginian marahil sila ay nanatiling simple, malayo sa karangyaan at simpleng magsasaka.
TRIVIA:
  • Nang ipinanganak si Hesukristo ay panahon naman ng paghahari bilang Emperador si Augustus Ceasar.
  • Ang salitang Republic ay nagmula sa dalawang salita na Representative of the Public. RePublic.
  • Alam niyo ba na sa Roman Empire na imbento ang Poso at Simento. Dahil na rin na sila ay mga great builders.

Author: Bill Patrick Musca-Familara Oct. 18, 2008
Disclaimer: Lahat ng nakasulat dito ay hindi maaaring maging BOOk Report dahil sa kadahilanang maaaring may maling Impormasyon na nakasulat.


BillPatrick
BillPatrick
Latest page update: made by BillPatrick , Feb 6 2009, 3:34 PM EST (about this update About This Update BillPatrick Edited by BillPatrick

453 words added

view changes

- complete history)
Keyword tags: Ang SImula
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.